www.mta.mn

www.mta.mn estimated value : $ 5016

Site Title : Татварын Ерөнхий Газар

Description : Татварын Ерөнхий Газар

Keywords : Татвар,

Charset : utf-8

Page Speed : 4125 ms

Site Host : mta.mn

Site IP : 103.48.116.215

Site Server : Apache/2.2.15 (Red Hat)

Language : en

Google Analytic Code : 49439627-1

Keywords Density
Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
татварын38 times3.95 %
татвар22 times2.28 %
мэдээ16 times1.66 %
өмнө16 times1.66 %
сарын15 times1.56 %
газар13 times1.35 %
хууль12 times1.25 %
мэдээлэл9 times0.93 %
тухай9 times0.93 %
хэлтэс8 times0.83 %
албан8 times0.83 %
боомтын8 times0.83 %
ажиллагааны7 times0.73 %
үйлчилгээ7 times0.73 %
улсын7 times0.73 %
нэгж7 times0.73 %
тайлангийн7 times0.73 %
хуулийн7 times0.73 %
төлөгч7 times0.73 %
монгол7 times0.73 %
ерөнхий6 times0.62 %
зүйн6 times0.62 %
хөтөлбөр6 times0.62 %
байдал6 times0.62 %
ахуйн6 times0.62 %
хилийн6 times0.62 %
хятадын6 times0.62 %
20165 times0.52 %
сургалтын5 times0.52 %
байгууллага5 times0.52 %
заавар5 times0.52 %
журам5 times0.52 %
нэмэгдсэн5 times0.52 %
нөат-ын5 times0.52 %
хяналт4 times0.42 %
төрийн4 times0.42 %
удирдлага4 times0.42 %
хамтын4 times0.42 %
төлөгчдөд4 times0.42 %
давхар4 times0.42 %
материал4 times0.42 %
видео4 times0.42 %
тайлбар4 times0.42 %
иргэн4 times0.42 %
аргачлал4 times0.42 %
өөрчлөлт4 times0.42 %
өртгийн4 times0.42 %
статистик4 times0.42 %
тендерийн4 times0.42 %
өдрийн4 times0.42 %
хоорондын4 times0.42 %
хоёр4 times0.42 %
цахим4 times0.42 %
дэлгэрэнгүй4 times0.42 %
орлогын4 times0.42 %
товчоо4 times0.42 %
хуудас3 times0.31 %
бүтэц3 times0.31 %
барих3 times0.31 %
онлайн3 times0.31 %
үүрэг3 times0.31 %
танилцуулга3 times0.31 %
дүрэм3 times0.31 %
худалдан3 times0.31 %
ажил3 times0.31 %
тайлан3 times0.31 %
бүртгэлийн3 times0.31 %
авах3 times0.31 %
данс3 times0.31 %
гарын3 times0.31 %
маягт3 times0.31 %
хуулиуд3 times0.31 %
тогтоомж3 times0.31 %
дээд3 times0.31 %
шүүхийн3 times0.31 %
урилга3 times0.31 %
зөвлөл3 times0.31 %
уулзалт3 times0.31 %
дарга3 times0.31 %
монголын3 times0.31 %
бнхау-ын3 times0.31 %
гаалийн3 times0.31 %
саналыг3 times0.31 %
албадаар3 times0.31 %
Link Analyse
Text Link Rel Target
эрслийн удирдлага, судалгаа үнэлгээний хэлтэс/pages/130
эрсдэлийн удирдлагын газар/pages/90
эрдэс баялгийн татварын хэлтэс/pages/129
эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль/document/show/id/518
эбат-ын булан/pages/175
шинэ хуулийн талаар/forum/topic/id/1
шилэн данс/page/shilendans
цахим тайлангийн систем ашиглах зааварhttps://e-tax.mta.mn/panel/index.html_blank
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар/pages/152
хяналт шалгалтын хэлтэс/pages/128
хяналт шалгалт/pages/169
хэлэлцүүлэг/forum
хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал/pages/162
хууль, эрх зүйн хэлтэс/pages/89
хууль тогтоомжууд/pages/171
хуулийн хэрэгжилтийн талаар/forum/topic/id/2
хуулийн хэлэлцүүлэг/forum
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт/document/list?type=2
хөтөлбөрүүд/pages/13
холбоо барих/contact
холбогдох хууль, тогтоомж/document/list?type=3
фото мэдээ/photo
файлын сан/document/list
үйлчилгээ/pages/32
үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдал/pages/163
утохг-н үйл ажиллагааны чиг үүрэг/pages/126
утохг/pages/123
ус бохирдууулсны төлбөрийн тухай/document/show/id/320
удирдлагууд/pages/150
тэргүүний татвар төлөгч/pages/66
тушаал, шийдвэр/pages/108
төсөв санхүүгийн ил тод байдал/pages/164
төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм/pages/94
төрийн захиргаа, удирдлагын газар/pages/84
тендерийн урилга/tender/list
тендерийн мэдээлэл/pages/145
тендер шалгаруулалт/tender/listtender
тег-санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс/page/shilendansshoh
тег-нэгтгэл/page/shilendansnegtgel
татварын хууль эрх зүй/document/list
татварын хуулиуд/document/list?type=1
татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт/pages/76
татварын удирдлага, хамтын ажиллагааны газар/pages/85
татварын тухай үндсэн ойлголт/pages/19
татварын тайлангийн хугацааг сунгалаа/news/show/1292
татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ/pages/159
татварын ерөнхий газар/
татварын боловсрол/pages/5
татварын алба/pages/16
татварын ажилтны ёс зүйн дүрэм/pages/95
татвар хураалтын удирдлага, арга зүйн газар/pages/86
татвар хураалт, мэдээллийн хэлтэс/pages/127
татвар төлөх данс, утас/pages/47
татвар төлөгчтэй харилцах хэлтэс/pages/131
татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх/pages/33
татвар төлөгчийн шилжилт, хөдөлгөөн/pages/79
татвар төлөгчдөд үйлчлэх газар/pages/87
татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр/pages/144
татвар төлөгчдөд зориулсан сургалтын материал/pages/18
татвар төлөгч/tax/vatpayer
татан буугдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага/tax/deletedvatpayer
татан буугдах аан-үүд/tax/disbandcompany_blank
танилцуулга/pages/124
танд туслая, хуулиа хэрэгжүүлэе/news/show/1282
талархал/news/show/1288
тайлангийн маягт/document/list?type=2
тайлан төлөвлөгөө/pages/173
тайлан гаргах заавар, аргачлал, зөвлөмж/pages/44
сэлэнгэ: шилдэг татвар төлөгчдөө шалгарууллаа/photo/show/id/274
сургалтын хөтөлбөр/pages/98
сургалтын төв/pages/93
сургалтын материал/pages/30
судалгааны ажил/pages/136
сугалааны тохирлын мэдээ/news/show/1281
статистик/page/file
санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс/pages/151
салбар зөвлөл/pages/158
сайтын бүтэц/page/sitemap
онцгой албан татварын тухай/document/show/id/63
онлайн туслах/answer/list
онлайн сургалтhttp://e-learning.mta.mn_blank
олон улсын туршлага/pages/149
нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгч/tax/vatpayer
нүүр хуудас/
нөат-ын урамшууллаас ххоат суутгахгүй/photo/show/id/278
ном, товхимол/pages/21
нийслэл/pages/50
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр/pages/99
найдвартай татвар төлөгч/pages/65
мэйл шалгахhttp://webmail.mta.mn_blank
мэдээлэл технологийн төв/pages/92
мэдээллийн ил тод байдал/pages/161
мэдээ мэдээлэл/news/list
мэдээ/news/list
монгол-хятадын хилийн боомтын уулзалт болов/news/show/1291
маягтын үнэ/pages/157
маргааш монголын талын хилийн боомт ажиллахгүй/news/show/1286
маргаан таслах зөвлөлийн тогтоол/document/actlist
манлай татвар төлөгч/pages/106
иргэн/pages/34
инновацын дэд хөтөлбөр/pages/133
илтгэл, танилцуулга/pages/28
ил тод байдал/pages/161_blank
зурагт хуудас, танилцуулга/pages/22
зөвлөхийн үйлчилгээ/pages/159_blank
зөвлөгөө өгөх дуудлагын төв нээлтээ хийлээ/news/show/1280
зорчигчдод хүргэх зөвлөмж/news/show/1277
журам, аргачлал заавар/document/list?type=5
ёс зүйн дүрэм/pages/14
дээд шүүхийн тайлбар/document/list?type=4
дэлгэрэнгүй/photo/list
дүүрэг/pages/51
далд эдийн засаг/pages/143
давхар татварын гэрээний жагсаалт/pages/153
давхар татварын гэрээ/document/list?type=6
давхар ажил эрхлэлтийн судалгаа/pages/174
геологи, уул уурхай товч тайлбар толь/dictionary/search
гарын авлага/pages/107
видео хичээл/video
видео мэдээ/video
бүтэц, чиг үүрэг/pages/31
бүртгэлийн маягтууд/pages/172
бусад мэдээ/news/list
баталгааны тэмдэгтэй татвар төлөгч иргэд/tax/guarantycitizen
байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай/document/show/id/319
аудио мэдээ/audio
атбөях-ийн албан татварын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт/document/show/id/240
асуулт хариулт 1800-1288/answer/list
ам-ын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх/pages/132
аймаг/pages/49
аж ахуйн нэгж, байгууллага/pages/35
авлигын эсрэг үйл ажиллагаа/pages/170
авлигатай тэмцэх хөтөлбөр/pages/97
tcc@mta.mnmailto:tcc@mta.mn
tax stat/pages/155
mta mobile application/pages/156
e-тайланhttp://e-tax.mta.mn
englishhttp://en.mta.mn
ebarimt.mnhttp://www.ebarimt.mn_blank
5/event/show/created_date/2016-08-05#event_body
2014 оны шилдэг татвар төлөгчид/pages/137
2012 оны худалдан авалт/pages/134
Response Headers
Cache-Controlno-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Connectionclose
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateFri, 05 Aug 2016 12:18:20 GMT
ExpiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Pragmano-cache
ServerApache/2.2.15 (Red Hat)
Set-Cookiesymfony=1bl1j8hct380gicrp4jj7vdq05; path=/
Transfer-Encodingchunked
X-Powered-ByPHP/5.3.3
Mata Tags
alexaverifyidvtry1d02si2cnftag3vwciyesnq
content-typetext/html; charset=utf-8
languageen
robotsindex, follow
titleтатварын ерөнхий газар
H Tags
h1татварын ерөнхий газар
h2мэдээ мэдээлэл
онцлох мэдээ
статистик
сүүлд шинэчлэгдсэн
үйл явдал
үйлчилгээ
холбоо барих
CSS Files
1/css/jquery.loadmask.css
2/css/menu.css
3/css/style.css
4/css/superfish.css
5/css/superfish-navbar.css
6/css/superfish-vertical.css
7/css/wt-rotator.css
8/favicon.ico
JS Files
1/js/common.js
2/js/contentslider.js
3/js/hoverintent.js
4/js/jquery.bgiframe.min.js
5/js/jquery.loadmask.js
6/js/jquery.marquee.js
7/js/jquery.wt-rotator.js
8/js/jquery-1.5.2.min.js
9/js/superfish.js
10/js/supersubs.js
11/js/swfobject.js
12http://www.google.mn/cse/brand?form=cse-search-box&lang=en